Οφελος 60 εκατ. από αλλαγές λάμπας

Ορισμένες φορές τα προβλήματα στον φωτισμό των δρόμων μας είναι ορατά διά γυμνού οφθαλμού. Ανεξάρτητα όμως με την ποιότητα του φωτισμού, υπάρχει και ένα κοινό, λιγότερο ορατό πρόβλημα: ο τελικός λογαριασμός. Continue reading

Posted in LED